STRUCTUUR

Symphonic Seniors is geen vereniging of stichting en wordt op dit moment geleid door een Stuurgroep. Deze stuurgroep is door de deelnemers ingesteld. De Stuurgroep voert de doelstelling en het beleid van Symphonic Seniors uit en legt hierover periodiek verantwoording af aan de deelnemers.

LOCATIE EN REPETITIE

We repeteren eens in de twee weken op maandagmiddag. Momenteel in de Adventkerk, Robijnhorst in Den Haag.
De repetitie is van 14.30- 16.30 uur (met 15 minuten pauze). Vooraf is er ook een repetitie van 13.30- 14.15 uur voor een van de twee instrumentensecties (strijkers of blazers).

DIRIGENT

De dirigent van het orkest is Yvonne de Winter. Yvonne studeerde hobo bij Jan Spronk en Pauline Oostenrijk aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze in 1999 haar solistendiploma haalde. Daarnaast volgde zij directielessen bij Jan Stulen. Tijdens en na haar studie speelde ze bij verschillende Nederlandse beroepsorkesten. Ze is zakelijk leider van Philharmonia Amsterdam waarin ze ook hobo speelt. Naast haar werkzaamheden als uitvoerend musicus is zij hobodocent bij Het Muziekplein in Ede.
Als dirigent staat zij behalve voor de Symphonic Seniors ook voor het Kamerorkest De Muziekkring te Laren, het Amstelveens Kamerorkest, Kamerorkest Opus 55 in Ede en het harmonieorkest BMOL in ’s Graveland.

KOSTEN VOOR DEELNAME

Voor het najaar 2021 berekenen wij € 105 voor 9 repetities. De bijdrage is gebaseerd op de huidige bezetting van het orkest, de huur van de locatie, onkosten dirigent etc. De contributie wordt telkens voor een half jaar vastgesteld.

CONTACTMOGELIJKHEDEN

Via de website (klik HIER voor een contactformulier)
of via het emailadres: info@symphonicseniors.nl