ONDERWERPEN:

STRUCTUUR

Symphonic Seniors is sinds kort een vereniging met een bestuur dat benoemd is door de leden van het orkest. Het bestuur voert de doelstelling en het beleid van Symphonic Seniors uit en legt hierover periodiek verantwoording af aan de deelnemers.

De vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: KvK-nummer 92181600.

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL 22 INGB 0106 5859 40 tnv Symphonic Seniors.

De contributie voor het eerste half jaar 2024 bedraagt €182. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bovenstaand rekening nummer.

LOCATIE EN REPETITIE

We repeteren eens in de twee weken op maandagmiddag, in de Adventkerk, Robijnhorst 197 in Den Haag.
De repetitie is van 14.30- 16.30 uur (met 15 minuten pauze). Vooraf is er ook een repetitie van 13.30- 14.15 uur voor een van de twee instrumentensecties (strijkers of blazers).

Yvonne de Winter (dirigent)

DIRIGENT

De dirigent van het orkest is Yvonne de Winter. Yvonne studeerde hobo bij Jan Spronk en Pauline Oostenrijk aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze in 1999 haar solistendiploma haalde. Daarnaast volgde zij directielessen bij Jan Stulen. Tijdens en na haar studie speelde ze bij verschillende Nederlandse beroepsorkesten. Ze is zakelijk leider van Philharmonia Amsterdam waarin ze ook hobo speelt. Daarnaast speelt zij in het blaaskwintet Cinco Ventos. Naast haar werkzaamheden als uitvoerend musicus is zij hobodocent bij Het Muziekplein in Ede.
Als dirigent staat zij behalve voor de Symphonic Seniors ook voor het Kamerorkest De Muziekkring te Laren, het Amstelveens Kamerorkest, Kamerorkest Opus 55 in Ede en het Amstelveens Symfonie Orkest

KOSTEN VOOR DEELNAME

Voor het jaar 2024 berekenen wij € 182,-- voor 13 repetities in het eerste half jaar. De kosten voor het tweede halfjaar worden later bekend gemaakt want de hoogte is mede afhankelijk van mogelijke subsidie.

De Vereniging heeft nu een zakelijke bankrekening. Het bankrekeningnummer is NL 22 INGB 0106 5859 40 tnv Symphonic Seniors. Heb je belangstelling? De eerste twee repetities zijn gratis!


CONTACTMOGELIJKHEDEN

Via de website (klik HIER voor een contactformulier)
of via het emailadres: info@symphonicseniors.nl