We repeteren eens in de twee weken op maandagmiddag en hebben daarvoor onderdak gevonden bij zorgcentrum Florence Mariahoeve op de Hofzichtlaan 115 in Den Haag.

We doen al dan niet in orkestverband regelmatig mee aan uitvoeringen, zoals die op diverse plaatsen in Den Haag georganiseerd worden voor amateurmusici.