We repeteren eens in de twee weken op maandagmiddag en hebben daarvoor onderdak gevonden bij zorgcentrum Florence Mariahoeve op de Hofzichtlaan 115 in Den Haag. Tot nader order kan van deze ruimte geen gebruik worden gemaakt.

Vanwege COVID-19 maatregelen hebben we gezocht naar een repetitieruimte waar we met voldoende afstand ten opzichte van elkaar kunnen spelen. Het orkest is daarom tijdelijk uitgeweken naar de Adventkerk, Robijnhorst 197 in Den Haag.